FAME

Sprawozdanie merytoryczne FAME skonczone.pdfFundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii została powołana, by prowadzić funkcjonujący od 2011 r. ośrodek badawczy GRAPE (Group for Research in APplied Economics). Intencją FAME|GRAPE jest stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi naukowemu młodszych i starszych adeptów ekonomii w Polsce. Jako organizacja pozarządowa FAME|GRAPE tworzy forum dla ekonomistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce i poza jej granicami, będąc forum współpracy nad projektami naukowymi. 

[Statut] | [Wypis z KRS] | [Założyciele i ograny] | [Rada] | [Raporty z działalności: 2017 | 2018 | ....]


Foundation of Admirers and Mavens of Economics (FAME) has been established in the summer of 2015 to operate research centre GRAPE (Group for Research in Applied Economics). The inception was motivated by the need to facilitate academic exchange in economics in Poland and co-develop scientific projects internationally.

[Statute] | [Registration documents] | [Founders and board] |  [Council]