mdec

Marcin
Dec

Doktorant, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

PhD Student, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
http://www.grape.org.pl/sites/default/files/user/CV_MarcinDec_Grape_Inference.pdf

W toku | Work in progress