Polityki rodzinne a dobrobyt

Polityki rodzinne a dobrobyt

W ostatnich latach obserwowaliśmy ekspansje nakładów na polityki rodzinne w krajach OECD.  Czy takie działania prowadzą do w zrostu dobrobytu? W literaturze makroekonomicznej transfery rodzinne tradycyjne rozpatruje się w kontekście efektów zewnętrznych wynikających z indywidulanych decyzji dotyczących dzietność w kontekście repartycyjnych systemów emerytalnych. Jeżeli rodziny są homogeniczne rodzaj zastosowanych instrumentów wspierania dzietności jest bez znaczenia. Co, jeżeli rodziny różnią się? Jakie instrumenty działaja wówczas lepiej? Te i inne pytania odpowiadaliśmy w Raszowie w czasie II Ogólnopolskiej Konferencji im. J. Winieckiego.