FAME

Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii została powołana, by prowadzić funkcjonujący od 2011 r. ośrodek badawczy GRAPE (Group for Research in APplied Economics). Intencją FAME|GRAPE jest stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi naukowemu młodszych i starszych adeptów ekonomii w Polsce. Jako organizacja pozarządowa FAME|GRAPE tworzy forum dla ekonomistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce i poza jej granicami, będąc forum współpracy nad projektami naukowymi.

FAME jest wpisana do KRS pod numerem 0000569371, REGON pod numerem 362196630 oraz ma nadany NIP 5252626032.

[Statut] | [Wypis z KRS] | [Założyciele i ograny] | [Rada] | [Komisja Etyki] | [Raporty z działalności: 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ]

[Gender Equality Plan] | [Raporty GEP 2021 | 2023] | [HR Excellence action plan (po angielsku)]


Foundation of Admirers and Mavens of Economics (FAME) has been established in the summer of 2015 to operate research center GRAPE (Group for Research in Applied Economics). The inception was motivated by the need to facilitate academic exchange in economics in Poland and co-develop scientific projects internationally.

We are a registered non-profit organization (reg. no. 0000569371) and we have been assigned tax ID #5252626032.

[Statute] | [Registration documents] | [Founders and board] | [Council] | [Ethics Committee] | [Annual report: 2021 | 2022 ]

[Gender Equality Plan] | [GEP reports 2021 | 2023] | [HR Excellence action plan]