Zespół / Staff

Początkowo zespół GRAPE tworzyli naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Stopniowo, do zespołu dołaczyło wielu utalentowanych naukowców z całego świata. Wśród wielu kultur, języków i narodowości, w biurze nie brak nigdy dobrych pomysłów, pysznej kawy i nieograniczonego dostępu do słodyczy. Czy chcesz do nas dołączyć?


Originally, the crew recruited from Warsaw School of Economics and University of Warsaw Scholars. Eventually, we were joined by many talented scholars educated throughout the world. We are multinational, multi-language, multi-cultural enviroment, with delightftul and unlimited supply of coffee, tea and sweets. Are we looking for you?