O nas | About us

GRAPE jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem badawczym prowadzonym przez FAME. Gościmy grupę utalentowanych naukowców, którzy starają się prowadzić badania na najwyższym poziomie naukowym (w tym serię working papers). Nad rozwojem naukowym zespołu pieczę sprawuje Rada Naukowa.

Od utworzenia w 2011 roku, GRAPE|FAME rozwija badania dotyczące  nierówności, systemów emerytalnych, efektywnej alokacji zasobówstosowanej makroekonomii oraz ekonomii kultury. Nasze programy badawcze realizowane są poprzez projekty naukowe, bo główym źródłem finansowania GRAPE są granty naukowe. Dbamy o rzetelność i transparentność naszych badań otwarcie dzieląc się danymi i metodologią badań. Dbamy także o równość w nauce

Nasze umiejętności obejmują:

  • modelowanie skutków starzenia się społeczeństw, wpływu tego procesu na demografię i procesy makroekonomiczne [one-pager]
  • analizę danych jednostkowych, np. dotyczących gospodarstw domowych i osób [one-pager to appear shortly]
  • badania eksperymentalne w terenie, laboratorium oraz online [one-pager to appear shortly].

Wyniki badań próbujemy przykładać do otaczającej wszystkich rzeczywistości, promując polityki oparte na wiedzy. To podejście stoi także za naszą obecnością w mediach: m.in. piszemy felietony dla Dziennika Gazeta Prawna i uczestniczymi w wielu wydarzeniach zorientowanych na podnoszenie jakości polityki gospodarczej (m.in. Open Eyes Economy Summit, Risks and Trends). W analizowaniu polityk gospodarczych współpracujemy z The World Bank, OECD, ING, EY i polskimi organizacjami pozarządowymi (IBS, CenEA).

Jeśli podoba Ci się nasza praca, wesprzyj nas. Jeśli chcesz do nas dołączyć, sprawdź kogo szukamy.


GRAPE is an independent, non-governmental research center in applied economics operated by FAME. We house a cheerful crew of accomplished academics and brilliant adepts and strive to produce high quality academic research (including working papers). The academic development is supervised by the Scientific Council.

Since foundation in 2011, GRAPE|FAME develops research programs in economics of inequality, pension systems, efficiency and misallocationapplied macroeconomics and cultural economics. Each research program is organized in projects, because GRAPE is financed through scientific grants. In the interest of academic integrity and transparency, we openly share data and methods. We care about equality in academia

In addition to scientific research, GRAPE crew translates its academic experience to addressing social policy issues in Poland. Our pro bono policy projects are always based on rigorous research and draw on earlier experience from specific research projects.

Our key competences include:

  • modeling of aging, its fiscal and macroeconomic consequences [one-pager]
  • analysis of individual and household data [one-pager to appear shortly]
  • field, laboratory and online experiments [one-pager to appear shortly].

Mainstreaming of research results and promoting evidence-based-policy stands behind our presence in media: we write a weekly op-ed for Dziennik Gazeta Prawna and participate in many policy-oriented events (including Open Eyes Economy Summit, Risks and Trends, and many others). In policy projects, we cooperate with The World Bank, OECD, ING, EY and Polish NGOs (IBS, CenEA).

If you like our work, support us. If you want to join us, check out who we look for.