PENSIONS

Co zrobić, gdy demografia skutkować będzie niewypłacalnością systemu emerytalnego? Reformować. Ale jak sfinansować reformę? Długiem, czyli podnoszeniem podatków dla wszystkich przyszłych pokoleń, ale o niewiele? A może podnieść podatki tylko dla bieżącego pokolenia, ale za to znacząco? Które z rozwiązań daje wyższy dobrobyt? A co, jeśli co cztery lata można głosować i wybrać partię, która odwróci całą reformę?


What to do when longevity leads to insolvable pension systems? Reform. How to finance the reform? Via public debt? Or perhaps raise taxes right away? Does it even matter? And how susceptible are the answers to the assumptions about fertility and evolution of longevity? And what is politically viable to implement? And which of these policies remain politically stable?

Models of imperfect rationality and redistribution in the context of retirement (MIR) 01/04/2022 - 01/04/2026
Wealth inequality, demographic change and family (WEALTH) 02/05/2017 - 01/09/2023
Demographic transition and change of economic structure (TRANSITION) 04/08/2017 - 08/10/2022
Instrumenty polityki prorodzinnej a stabilność systemu emerytalnego (PRoOF) 11/11/2016 - 14/11/2021
Modelling Incomplete Rationality in Retirement Decisions (MIRARED) 02/05/2016 - 04/04/2021
Fragility of the pension system reforms (FRAGILITY) 20/03/2015 - 20/05/2020
Fiscal and welfare effects of pro-natalist and health policies (FERTILITY) 07/03/2015 - 07/09/2019
Modelling pensions | Modelowanie systemów emerytalnych (MODELLING) 01/02/2011 - 01/05/2015