Ponownie w Krakowie: kto ma rację - aktuariusz, czy ekonomista?

Ponownie w Krakowie: kto ma rację - aktuariusz, czy ekonomista?

Jedna z serii wizyt w Krakowie na zaproszenie  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Fisher Black Institute. Tym razem temat dotyczył przewag jakie modele nakładających się pokoleń mają nad tradycyjnie wykorzystywanymi modelami aktuarialnymi. Porównane zostały trzy przykładowe zastosowania:

- przewidywania efektów zmiany wieku emerytalnego,

- symulacje dotyczące emerytury minimalnej

- zmian dzietności

Każde z podejść ma swoje ograniczenia. Może zatem ekonomiści i aktuariusze są skazani na wspólne dyskusje?