Diora Dzierżoniów

Powstanie

Zakład rozpoczął swoją działalność w 1945 r. pod nazwą Państwowa Fabryka Odbiorników Radiowych (PFOR) jako pierwsza polska fabryka produkująca odbiorniki radiowe w latach powojennych. W późniejszych zmieniono nazwę zakładu na Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych, a potem na "DIORA". W 1948 r. wyprodukowano pierwszy polski radioodbiornik - Pionier. Na przełomie lat 50/60-tych firma produkowała radiostacje dla wojska i odbiorniki telewizyjne, a w latach 90-tych także magnetowidy. W latach 70- i 80-tych "Diora" weszła w skład Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA.

Po 1989 roku

W 1989 r. zakład został przekształcony w spółkę DIORA S.A., z której wyodrębniono później kilka mniejszych spółek (Dionar, Diotech, Diora-serwis). Sytuacja firmy-matki zaczęła się pogarszać od początku lat 90-tych. Zastój technologiczny, kosztowna produkcja, rosnące zadłużenie oraz nasilona konkurencja doprowadziły do likwidacji zakładu w 2006 r. Obecnie na terenie byłej "Diory" mieści się Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Źródła:

REGON: 001390820
NIP: 8820003390
KRS: 0000107282

KRS-online | PNG
Historia | PDF
skps.wroclaw.pl | PDF
ug.dzierzoniow.pl | PDF
diora.pl | PDF
diora.eu | PDF

Lokalizacja