Fabryka Mebli w Strzyżowie

Powstanie

Fabryka rozpoczęła swoją działalność w 1969 r. w ramach kombinatu Sędziszowskie Fabryki Mebli. W latach 70-tych pracowało w niej aż 700 osób, zajmujących się produkcją mebli pokojowych i skrzyniowych z płyty paździerzowej.

Po 1989 roku

Pod koniec lat 80-tych zakład przeszedł restrukturyzację. W 1992 r. firma odłączyła się od kombinatu i zaczęła funkcjonować samodzielnie jako Strzyżowska Fabryka Mebli, produkując głównie zestawy pokojowe w drewnie litym. W 1994 r. zakład został przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa, a rok później dołączył do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Sprzedaż własności zakładu przez NFI, błędy w zarządzaniu i pogłębiające się zadłużenie doprowadziły do ogłoszenia upadłości Spółki w 2003 r. W tym samym roku Fabrykę nabył inny inwestor z branży - Firma SANCRO z Targowisk, wytwarzająca meble głównie na rynek niemiecki. W 2006 r. Fabrykę przejął niemiecki Schieder Möbel Holding GmbH.

Źródła:

REGON: 690301885
NIP: 8190002169
KRS: 0000098550

KRS-online | PNG
strzyżów.com.pl | PDF

Lokalizacja