Opoczno

Powstanie

Zakłady powstały w 1960 r.

Po 1989 roku

Firma została sprywatyzowana w 2000 r. W 2007 r. prawie połowę akcji przedsiębiorstwa OPOCZNO S.A. wykupiła Grupa Kapitałowa Cersanit (obecnie Rovese), co w efekcie doprowadziło do połączenia obu firm. Połączenie Spółek zostało dokonane w drodze przeniesienia całego majątku firmy Opoczno - Spółki Przejmowanej na Cersanit - Spółkę Przejmującą.W wyniku połączenia spółka Opoczno została rozwiązana w dniu wykreślenia z rejestru bez przeprowadzania likwidacji.

Źródła:

REGON: 110011180
NIP: 5640001666
KRS: 0000081341
KRS-online | PNG
Historia firmy | PNG
Sprawozdanie zarządu dotyczące połączenia spółek | PDF

Lokalizacja