Organika-Sarzyna

Powstanie

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1954 r. i zajmowała się głównie produkcją środków ochrony roślin. Dynamiczny rozwój zakładu nastąpił od połowy lat 70-tych i pociągnął za sobą zmiany infrastrukturalne i społeczne.

Po 1989 roku

W 2001 r. Zakład został przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Od 2006 r. spółka ta weszła w skład Grupy Chemicznej CIECH, która w ciągu siedmiu lat przejęła 99,64% kapitału zakładowego zakładu "Organika-Sarzyna".

Źródła:

REGON:000042352
NIP:8160001828
KRS: 0000103271
KRS-online | PNG
O firmie | PDF
Historia | PDF

Lokalizacja