Polkowice

Powstanie

Budowa kopalni „Sieroszowice” rozpoczęła się w 1962 r., a jej eksploatacja trwa od 1968 r. Zakład wszedł w skład państwowego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM), zrzeszającego okoliczne zakłady górnicze (m.in. "Rudna", "Lena", "Konrad", "Sieroszowice", "Lubin"). Przy eksploatacji złóż w "Polkowicach" od samego początku napotykano duże trudności ze względu na wysoko nawodnione warstwy piasków i żwirów, które utrudniały dotarcie do miedzi. Dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii kopalnia już w 1973 r. osiągnęła zdolność produkcyjną w wysokości 7,5 mln ton rudy rocznie.

Po 1989 roku

W 1991 r. cały Kombinat został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa - KGHM Polska Miedź S.A. W 1998 r. nastąpiło wydzielenie Zakładu ze struktur, który od tej pory działał jako oddział KGHM. W 1996 r. utworzono jeden oddział górniczy "Polkowice-Sieroszowice" przez połączenie zakładów „Polkowice” i „Sieroszowice”, który obecnie nazywa się "KGHM Polska Miedź" S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice. Dzięki tej transformacji usprawniono zarządzanie oraz zoptymalizowano gospodarkę zasobami i wykorzystanie mocy produkcyjnych. Kopalnia KGHM pozostaje do dziś własnością państwa.

Źródła:

REGON: 390021764 (KGHM Polska Miedź S.A.)
NIP: 6920000013 (KGHM Polska Miedź S.A.)
KRS: 0000023302 (KGHM Polska Miedź S.A.)

KRS-online | PNG
kghm.com | PDF
Historia | PDF

Lokalizacja