Remak

Powstanie

„Remak” rozpoczął działalność w 1970r.

Po 1989 roku

W 1993r. Remak został przekształcony w spółkę akcyjna. Głównymi akcjonariuszami były wtedy dwie polskie spółki Elekterim SA i Rafako SA.
Od 1994r. przedsiębiorstwo jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Źródła:

REGON: 530916125
NIP:7540013369
KRS: 0000021123
KRS-online | PNG
Remak - Rys Historyczny | PNG

Lokalizacja