Czy cytujemy tylko mężczyzn?

Czy cytujemy tylko mężczyzn?

Już wkrótce wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu GendEQU ukażą się w czasopiśmie Scientometrics. Edytorzy docenili analizę cytowań prac naukowych pod względem błędów w przypisaniu płci autorowi. Konkluzja pierwsza: naukowcy nie popełniają zbyt często błędów w przypisaniu płci. Konkluzja druga: jeśli już tak się dzieje, błąd jest raczej na niekorzyść dla kobiet.

Are all researchers male?

Michał Krawczyk

I screen academic literature for cases of misattribution of cited author’s gender. While such mistakes are overall not common, their frequency depends dramatically on the gender of the cited author. Female scholar are cited as if they were male more than ten times more often than the opposite happens, probably revealing that citers are influenced by the gender-science stereotype. The gender of the citing author and the field of study appear to have only limited effect.