Czy proponowane reformy systemu emerytalnego są korzystne?

Czy proponowane reformy systemu emerytalnego są korzystne?

Zespół EMERYTa przygotował analizę, czy zmiany w systemie emerytalnym przeprowadzone w 2011 r. oraz proponowane obecnie zmiany w systemie emerytalnym są korzystne dla finansów publicznych oraz emerytów. Analiza oparta jest o model OLG. W przeciwieństwie do analiz przygotowanych w 2011 roku, model ten nie czyni żadnych założeń co do stóp zwrotu – są one endogenicznie wyznaczane każdym okresie tak, by gospodarka była w równowadze.

Jakie wnioski? Wszystkie cztery zmiany w systemie emerytalnym (tj. ta z 2011 i proponowane warianty reformy w 2013 r. ) są niekorzystne z perspektywy dobrobytowej. Ich wpływ na sektor finansów publicznych i wysokość przyszłych emerytur jest jednak różny. O ile zmiana z 2011 obniża stopy zastąpienia nieznacznie, w dużym stopniu poprawiając dług publiczny, o tyle zmiana wybrana obecnie przez rząd jest niekorzystna dla emerytów, a korzyści dla sektora finansów publicznych mają w znacznej mierze charakter przejściowy.

Jan Hagemejer, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz

Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland

 

In many countries the fiscal tension associated with the global financial crisis brings about the discussion about unprivatizing the social security system. This paper employs an OLG model to assess ex ante the effects of such changes to the pension reform in Poland from 1999 as implemented in 2011 and proposed in 2013. We simulate the behavior of the economy without the implemented/proposed changes and compare it to a status quo defined by the reform from 1999. We find that the changes implemented in 2011 and all of the proposed reform scenarios from 2013 are detrimental to welfare. The effects on capital and output are small and depend on the selected fiscal closure. Implied effective replacement rates are lower. These findings are robust to time inconsistency. The shortsightedness of the governments imposes welfare costs.