GENDEQU w audycji Popołudnie RDC

GENDEQU w audycji Popołudnie RDC

Czy ocena pracy naukowej zależy od płci autora?

Czy ocena pracy naukowej zależy od płci autora? Dr Michał Krawczyk w rozmowie z redaktorem Tomaszem Kwaśniewskim opisuje wybrane wyniki projektu GendEQU. W szczególności pokazuje, że artykuł naukowy oceniany jest jako bardziej godny publikacji, gdy czytelnik wie, że jego (współ)autorem był mężczyzna, zaś błędy w cytowaniach polegające na przypisaniu kobiecie płci męskiej zdarzają się wielokrotnie częściej niż te w przeciwną stronę. Z drugiej strony, płeć studenta (ani też uroda) wydaje się nie mieć znaczącego wpływu na sposób oceny pracy magisterskiej czy licencjackiej ani też na szansę uzyskania drobnej pomocy profesora w pracy akademickiej. Zapraszamy do wysłuchania audycji:

POSŁUCHAJ