Ile warta jest walka ze starzeniem się?

Ile warta jest walka ze starzeniem się?

Śmierć jest dla ludzi zjawiskiem z definicji o egzystencjalnym znaczeniu. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat udało nam się przedłużyć przeciętną długość życia znacząco. Patrząc na dwa ostatnie stulecia podwoiliśmy tę wielkość. Najpierw zredukowaliśmy umieralność wśród najmłodszych, później wydzieraliśmy lata z rąk śmierci dla emerytów. Ponadto, konsekwentnie staramy się podnosić jakość zdrowia przedłużanego czasu na Ziemi.  Ekonomiści Andrew Scott (London School of Business), Maritn Ellison (Univeristy of Oxford) i badacz długowieczności David Sinclair (Harvard Medical School), połączyli siły w celu odpowiedzi na kilka pytań związanych z powyższym zjawiskiem. Ile dla ludzi warte są dodatkowe lata życia? Jak bardzo ludzie cenią sobie zachowanie zdrowia na starość? Tym samym, jakie są korzyści z walką z procesem starzenia się per se?

Wyżej wspomniani badacze połączyli narzędzia biostatystyki czyli funkcję przeżycia i funkcję pogarszania się zdrowia z modelem ekonomicznym. W ich modelu agenci w gospodarce dokonują wyboru pomiędzy pracą, a konsumowaniem jej owoców biorąc pod uwagę przyszłe zdrowie i wiek emerytalny, a także stopy procentowe i pensję. Z powyższej analizy można z modelu otrzymać indywidualną skłonność do płacenia za dodatkowe zdrowie lub lata życia, która pozwala kwantyfikować i porównywać ze sobą te dwa efekty. Całość modelu kalibrowana jest na danych o populacji USA.

W celu przeanalizowania alternatyw badacze stworzyli kilka hipotetycznych scenariuszy. W pierwszym scenariuszu badacze analizują sytuację, w której ludzie rodzą się nieśmiertelni, lecz starzeją się w realistycznym tempie, a ich zdrowie konsekwentnie obniża się. Ten wariant nazywają przypadkiem rodem z „Guliwera”. W drugim scenariuszu dokonują kompresji zachorowalności w kierunku ostatnich lat życia. Tym samym zmniejszają intensywność pogarszania się zdrowia, utrzymując realistyczną przeciętną długość życia. Ten wariant nazywają przypadkiem „Doriana Graya”. W trzecim scenariuszu nazwanym wersją „Piotrusia Pana”, jakość zdrowia i długość życia są polepszane jednocześnie. Ten wariant pozwala zbadać, do jakiego stopnia długie życie cieszy nas dodatkowo, gdy mija w dobrym zdrowiu.

W praktyce porównano kilka scenariuszy. Zgodnie z intuicją przyrost korzyści maleje wraz z każdym wzrostem oczekiwanej długości życia lub oczekiwanego zdrowego życia. Ponadto, indywidualna skłonność do płacenia za wspomniane bonusy jest wyższa dla ludzi starszych, jako że ci relatywnie do swojego wieku bardziej doceniają opisywane dodatki. Przypadek Piotrusia Pana pokazuje, że występuje synergia pomiędzy wspomnianymi dwoma zjawiskami.

Che-Pin Wang, Carlos Lorenzo, Samy Habib, Booilo Jo i Sara Espinoza z University of Texas Health Science zwrócili uwagę na ciekawą własność leku przepisywanego na cukrzycę typu 2. Metamorfina jest podejrzana o obniżanie ryzyka zachorowania na kilka związanych ze starzeniem się chorób. Tym samym Metamorfina jest jednym z pierwszych kandydatów na lek na długowieczność. Większość z chorób cywilizacyjnych ma swoje przyczyny w starzeniu się organizmu. Przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa oferuje potencjalnie większe zyski użyteczności niż eliminacja poszczególnych chorób. Dzieje się tak między innymi z powodu zmniejszania zwiększającej śmiertelność interakcji, współwystępowania chorób. Używając danych z badania dotyczącego matemorfiny autorzy artykułu przywołanego na wstępie pokazują, że według modelu, za walkę o wstrzymanie procesu starzenia się, ludzie byliby zdolni zapłacić 1.5 - 2 razy więcej niż za wyeliminowanie poszczególnych z chorób takich jak rak, choroby serca, depresja i demencja z osobna.

Z podsumowania powyższych analiz wynika, że samo opóźnianie zachorowalności, które poprawia oczekiwany stan zdrowia, jest bardziej wartościowe niż dalsze wydłużanie życia bez opisywanej poprawy zdrowia. Spowolnienie starzenia się, które zwiększa oczekiwaną długość życia o 1 rok, jest warte dla społeczeństwa Stanów Zjednoczonych 38 biliardów dolarów. Im większy postęp dokona się w zakresie poprawy sposobu, w jaki się starzejemy, tym większa będzie wartość wydłużanych lat. Walka z samym procesem starzenia się jest na wagę złota. W tym zestawieniu założeń, upraszczających rzeczywistość nawet bardziej wartościowa niż konkretne próby eliminowania raka, depresji czy chorób serca.

GRAPE | Tłoczone z danych dla Dziennika Gazety Prawnej, 13 maja 2022 r.

 

Tags: 
Tłoczone z danych