Jaką cenę za zmiany klimatu płacą pracownicy?

Jaką cenę za zmiany klimatu płacą pracownicy?

Sebastian Zalas

Zmiany klimatu mogą kojarzyć się głównie apokaliptycznymi zjawiskami. Dopóki ich nie doświadczmy, dopóty może wydawać się że ocieplanie klimatu nie ma na nas wpływu. Jednak stopniowe ocieplanie się klimatu już dziś ma wpływ na zarobki i zdrowie wielu pracowników na całym świecie

Melissa Dell (MIT), Benjamin Jones (Northwestern) oraz Benjamin Olken (MIT) analizowali związek między zmianą wysokości temperatur i częstości opadów, a wzrostem PKB. W odróżnieniu od krajów bogatych, w krajach biednych wzrost temperatury o 1 st. Celsjusza jest związany z obniżeniem wzrostu PKB o 1.3 punku procentowego. Co ciekawe, badacze obserwują odwrotną zależność między występowaniem lat ze szczególnie wysoką temperaturą i produkcją przemysłową. Okazuje się że częściowo jest za to odpowiedzialny spadek indywidualnej produktywności pracowników

Eswaran Somanathan, Rohini Somanathan, Anant Sudarshan oraz Meenu Tewari korzystając z danych o indyjskim przemyśle pokazują wpływ rosnących temperatur na efektywność pracowników. Badacze wskazują że podczas gorących dni obniżenie produktywności objawia się w dwojaki sposób: albo przez obniżenie produkcji albo przez absencję w pracy. Naukowcy pokazują, że wyniki poszczególnych pracowników oraz zespołów obniża się podczas gorących dni oraz tygodni z gorącymi dniami. Obserwują oni także zwiększoną liczbę nieobecności w pracy w tygodniach z wysokimi temperaturami lub w tygodniach następujących.

Według ich obliczeń, wzrost temperatury każdego dnia o 1 st. Celsjusza obniża roczną produkcja o 2.1 procenta. To właśnie obniżenie nakładu pracy jest odpowiedzialne za spadek produkcji, nie czynniki kapitałowe lub inne. Dla porównania, badacze szacują na danych z indyjskich okręgów, że wzrost temperatur o 1 st. Celsjusza obniża produkcję okręgów o 3 procent.

W innym badaniu, Melissa LoPalo analizuje produktywność pracowników zbierających dane z gospodarstw domowych dla Programu Badań Demograficznych i Zdrowotnych (DHS) z 46 krajów. Osoby te kompletują 20 proc. mniej wywiadów na godzinę w trakcie najbardziej gorących i najbardziej wilgotnych dni w porównaniu do dni łagodniejszych. Pracownicy adaptują się do wykonywania zadań w coraz trudniejszych warunkach poprzez częstsze rozpoczynanie pracy wcześniej i spędzanie więcej godzin w terenie za tę samą płacę. Co więcej, pracownicy są istotnie mniej produktywni przy wykonywaniu zadań, w trakcie których monitorowanie ich zaangażowania jest bardzo trudne.

Nie tylko produktywność pogarsza się pod wpływem rosnących temperatur, ale także  bezpieczeństwo pracy. Według krajowego badania warunków pracy w USA, 78 procent z około 105 milionów pracowników bez dyplomu licencjackiego, wskazuje na rutynowe wystawienie na działanie w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak ekstremalne wysokie temperatury lub niska jakość powietrza. Co więcej, już teraz pracownicy z południa USA pracują dwa razy więcej dni w temperaturze przekraczającej 32 st. Celsjusza w porównaniu z rokiem 1980.

Jisung Park (Uniwersytet Kalifornijski), Nora Pankratz (Uniwersytet Kalifornijski) oraz Patrick Behrer (Bank Światowy) przenalizowali dane z Kalifornii, łącznie opisujące sytuację pogodową oraz charakterystykę poszczególnych grup zawodowych i  sektorów gospodarki. Na podstawie swoich analiz wysnuli kilka wniosków.

Po pierwsze wyższa temperatura zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji w pracy. Według badaczy, prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji w dzień z temperaturą między 29 a 32 stopniami Celsjusza jest wyższe o 5 do 7 procent, w porównaniu z latami sześćdziesiątymi. W ciągu dnia z temperaturą powyżej 37 stopi Celsjusza, to prawdopodobieństwo wzrasta  do poziomu między 10 a 15 procent. Po drugie, wyższe temperatury zwiększają liczbę wypadków nie tylko w rolnictwie, budownictwie czy sektorze użyteczności publicznej ale także w pracach wykonywanych zwyczajowo wewnątrz np. w przemyśle czy sprzedaży. Co więcej, zaobserwowano wzrost kontuzji nie związanych typowo z wysoką temperaturą. Są one spowodowane upadkiem z wysokości, uderzeniem pojazdu czy niewłaściwą obsługa maszyn. Tak więc nie są to tylko udary słoneczne czy omdlenia.

Badacze zauważają także negatywną korelację, między średnimi dochodami oraz odsetkami występowania kontuzji w pracy. Oznacza to że pracownicy o niższych dochodach, doświadczają wyższego ryzyka odniesienia wypadku w pracy.

Zatem przez rosnące temperatury wiele osób zatrudnionych przy pracochłonnej produkcji może stracić pracę ponieważ firmy będą przenosić produkcję do miejsc o bardziej umiarkowanej temperaturze, a także obniżą się zarobki przez malejącą produktywność. Rosnąca liczba wypadków w pracy wygeneruje wyższe koszty leczenia oraz trwale obniży zarobki większej liczby osób, nie wspominając o utracie zdrowia. Koszty globalnego ocieplenia są bliżej indywidulanych osób czy gospodarsw domowych niż nam się wydaje.

Dziennik Gazeta Prawna, 6 stycznia 2023 r.

Tags: 
Tłoczone z danych