Money.pl: ta grupa jest najbardziej narażona na ubóstwo

Money.pl: ta grupa jest najbardziej narażona na ubóstwo

Money.pl opisuje raport Katarzyny Bech-Wysockiej & Joanny Tyrowicz "Jak zmieniało się ubóstwo w Polsce i co nas czeka w przyszłości?":

Rodziny wielopokoleniowe z dwojgiem rodziców są najbardziej narażone na biedę. Zasięg ubóstwa w tej grupie jest bardzo wysoki i sięga nawet 40 proc. - wynika z raportu ośrodka badawczego GRAPE. W trudniej sytuacji są również rodziny rolnicze.

– Dane o biedzie w Polsce są pełne luk. GUS z roku na rok zmienia definicję ubóstwa albo grup społecznych dla których wyliczenia podaje. Przez to nie wiemy, czyja sytuacja się pogarsza, a czyja poprawia. Trudno ocenić, czy i komu faktycznie pomaga wsparcie publiczne – mówi współautorka raportu dr Katarzyna Bech-Wysocka z GRAPE.

Jak czytamy w raporcie, w najtrudniejszej sytuacji nie są emeryci, bez względu na przyjętą definicję jest to grupa, która jest najrzadziej zagrożona biedą. Według najbardziej powszechnej – gdy za próg ubóstwa przyjmiemy konsumpcję poniżej 50 proc. średniej – dotyka ono 12 proc. gospodarstw emeryckich.  

– To tyle samo, co wśród pracujących. Skąd zatem przekonanie, że emeryci to grupa społeczna wyjątkowo potrzebująca transferów społecznych? Dane tego nie potwierdzają – tłumaczy dr Bech-Wysocka z GRAPE. 

Money.pl, 15 grudnia 2022 r.