Nowy WP o efektach podnoszenia wieku emerytalnego

Nowy WP o efektach podnoszenia wieku emerytalnego

Poprzednie badania GRAPE wskazują na pozytywne efekty dobrobytowe związane z podniesieniem wieku emerytalnego w Polsce przy obecnym systemie emerytalnym zdefiniowanej składki. Dodatkowo przeprowadzone symulacje wskazywały, że jeśli reforma z roku 1999 nie miałaby miejsca, lub wprowadziłaby ona tylko pierwszy filar, to wnioski dotyczące pozytywnych efektów podniesienia wieku emerytalnego pozostałyby niezmienione. Przypadek Polski jest jednak szczególny – sytuacja demograficzna jest wyjątkowo trudna, a poza tym dla wieku krajów punktem startowym nie byłby system zdefiniowanego świadczenia, a inny typ systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego postanowiliśmy przygotować analizę z której można wyciągnąć bardziej ogólne wnioski – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Marcin Bielecki, Karolina Goraus, Jan Hagemejer, Joanna Tyrowicz

The Sooner The Better – The Welfare Effects of the Retirement Age Increase Under Various Pension Schemes

We evaluate the welfare and macroeconomic effects of increasing the retirement age in the context of population aging. In an overlapping generations framework we simulate the increase of the retirement age by seven years under different pension systems (defined benefit, notionally defined contribution and fully funded). We show that raising the retirement wage is universally welfare enhancing for all living and future cohorts, regardless of the pension system. Quantitatively, this policy intervention is able to counterweight the adverse macroeconomic consequences of aging. We test the validity of our findings in a population with lower pace of aging due to higher fertility. Finally, we show scope for further welfare gains if productivity is relatively high at old ages.