W odpowiedzi na artykuł w Gazecie Finansowej

W odpowiedzi na artykuł w Gazecie Finansowej

Z wielka przyjemnością przyjmujemy rozpowszechnianie wyników i działań naszego projektu o prywatyzacji polskiego przemysłu, zwłaszcza w respektowanych przez nas czasopismach, jak Gazeta Finansowa. Mimo tego, chcielibyśmy się krytycznie odnieść do artykułu dotyczącego przebiegu prywatyzacji w zeszłotygodniowym wydaniu tygodnika pt. „Wielka wyprzedaż czy wielka grabież?”, autorstwa Grzegorza Jakubowskiego i Jana Pińskiego. Początek artykułu odwołuje się do naszego badania, a konkretnie do wątków o brakach w dokumentacji przebiegu prywatyzacji poszczególnych przedsiębiorstw, jak i o niezgodnościach w danych GUS’u i MSP w latach 90-tych. Te kilka zdań dotyczących naszego projektu stanowi wstęp do wywodu, który z wnioskami z naszego projektu nie ma nic wspólnego, a sprawia wrażenie jakby właśnie na naszych badaniach był oparty.

Z naszych doświadczeń opisanych wcześniej m.in. w tekście B. Godusławskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej autorzy bezpośrednio wnioskują, że „chaos zapewne nie był do końca przypadkowy, bo jak wiadomo w mętnej wodzie ryby łatwiej łowić”. Pomijając już sam styl, jest to stwierdzenie, z którym się nie zgadzamy i uważamy za niedopuszczalne w poważnej dyskusji nad procesem prywatyzacji. Chaos w dokumentacji tego procesu łatwo jest skwitować okrzykiem „złodzieje, bandyci!”, ale może chaos ten wynikał nie ze złej woli, a z żywiołowego procesu transformacji, zwłaszcza w jej początkowym okresie. Poprawa jakości danych i raportów widoczna wyraźnie wraz z upływem czasu może świadczyć o procesie budowania doświadczenia przez administrację państwową. Rozumiemy jednak, że reportaż o bałaganie w dokumentacji procesu prywatyzacji ma słabą „klikalność”, ale nie uzasadnia to daleko posuniętej i nieuczciwej generalizacji.

W GRAPE, kładziemy duży nacisk na wnioskowanie oparte wyłącznie na wynikach badań opartych o rzetelne metody. W każdym naszym przekazie medialnym, staramy się opisywać tylko kwestie, które bezpośrednio badamy i formułować tylko takie wnioski, które naszymi badaniami są uzasadnione. Dlatego też, dziwi nas, że w wcześniej wspomnianym artykule, odniesienie do naszego projektu stanowi wstęp do tematu prywatyzacji sektora bankowego w Polsce. Nasz projekt badawczy w najmniejszym stopniu tego sektora nie dotyczy bowiem skupia się wyłącznie na zakładach przemysłowych. Celem projektu jest m.in. weryfikacja tezy o skali wpływu nieefektywnej alokacji zasobów czynników produkcji na przetrwanie działających w PRL zakładów po 1989 roku. Poruszonych w artykule w GF wątków politycznych tym bardziej nasz projekt badawczy nie dotyczy.