Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-360/10

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-360/10

Orzeczenie ETS z 16.02.2012, w którym Trybunał Sprawiedliwości UE wyraził sprzeciw wobec możliwości wydania nakazu dla serwisów społecznościowych ogólnego monitorowania aktywności użytkowników.

http://prawo.vagla.pl/node/9683