Emerytura – DIY

Systemy emerytalne

Emerytura – DIY

Udostępniamy aplikację pozwalającą na samodzielne zreplikowanie (i udoskonalenie) badań GRAPE opublikowanych w Analyzing the effciency of the pension reform: the role for the welfare effects of fiscal closures oraz Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland.

Należy pobrać spakowany folder KalkulatorEmerytalny. Po pobraniu folder należy rozpakować w dowolnym miejscu na swoim dysku. Uwaga: aplikacja nie będzie działała, jeśli użytkownik tylko „zajrzy” do archiwum ZIP, używając np. interfejsu Eksploratora Windows lub TotalCommandera.

By skorzystać z aplikacji należy uruchomić plik KalkulatorEmerytalny.exe. Po jej uruchomieniu, na ekranie pojawi się graficzny interfejs użytkownika, w którym można dokonać wyboru wariantu reformy oraz modelu. Tu udostępniamy instrukcję, jaki sposób można uruchomić aplikację oraz w jaki sposób użytkownik może dowolnie zmienić egzogeniczne założenia w modelu.