Bo do tanga potrzeba dwojga

Bo do tanga potrzeba dwojga

Czy prywatyzacja w Polsce to proces zakończony? W sumie nie - na ok. 6000 firm z udziałem skarbu państwa (wśród zatrudniających ponad 50 pracowników) w 2010 r wciąż jeszcze ok. 1700 pozostawało spółkami państwowymi. Ale ciekawsze jest chyba pytanie, czy prywatyzacja była korzystna z perspektywy rozwoju tych firm i gospodarki. Spora część literatury porównuje firmy sprywatyzowane do niesprywatyzowanych, wskazując na lepsze wyniki tych pierwszych. Ale czy firmy sprywatyzowane radzą sobie lepiej od ... całkiem prywatnych? Wyniki nie są optymistyczne.

Measuring the Causal Effect of Privatization on Firm Performance by Jan Hagemejer, Jan Svejnar, Joanna Tyrowicz

Despite an apparent consensus in the literature that privatization leads to increased productivity and profitability of firms, the problem of endogeneity bias is profound and has been emphasized in a number of meta-analyses. We propose a new method to address the endogeneity bias and apply it to a universe of Polish medium and large firms over 1995-2009. Unlike some previous studies we find that improvement in firm performance is a rare phenomenon, which suggests that the endogeneity bias could have been indeed large.

Wyniki tego badania prezentowaliśmy na EACES Biennial Conference 2014 w Budapeszcie.