Jak nie demokracja, to co?

Jak nie demokracja, to co?

Na Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej w Piotrkowie Trybunalskim pokazywaliśmy, że choć reformy systemów emerytalnych, między innymi takie, jakie wprowadzono w Polsce w 1999 roku, są korzystne z punktu widzenia dobrobytu społecznego, to w systemie demokratycznym nigdy nie mają szansy zostać zaakceptowane. Gdybyśmy pozwolili obywatelom zagłosować nad ich odwróceniem, to niezależnie od czasu głosowania, zawsze zdecydowaliby się na powrót do systemu zdefiniowanego świadczenia. W 2013 roku w Polsce w podjęciu tej decyzji wyręczył obywateli rząd.

Na konferencji mieliśmy okazję spotkać praktyków i naukowców zajmujących się tematyką systemów emerytalnych oraz zapoznać się z ich badaniami prowadzonymi z zakresu ekonomii i finansów emerytalnych – między innymi wysłuchaliśmy ciekawej prezentacji na temat tak zwanej składki naturalnej, czy metod inwestowania OFE.