Jak rozmawiać o starzeniu się i jego skutkach?

Jak rozmawiać o starzeniu się i jego skutkach?

Dziś w Warszawie Instytut Badań Strukturalnych oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zoranizowały konferencję na temat skutków starzenia się dla rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Wiele ciekawych głosów, fenomenalne zrozumienie sytuacji Polski przez Wallis Goelen (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE) oraz mądre analizy kolegów z IBS i SGH. Więcej na stronie konferencji. Nasz wkład, jak można się spodziewać, dotyczył głównie skutków obniżania wieku emerytalnego. Więcej na ten temat pisaliśmy już wcześniej, poniżej prezentacja z dziś.

Dostępna już w wersji elektronicznej wspólna publikacja z IBS, niedługo pojawi się na stronie EU Bookshop.