Presenting pensions to Netspar

Presenting pensions to Netspar

Zespół EmerytGRAPE (Karolina, Agnieszka i Joanna) zaprezentował wyniki badań na International Pension Workshop organizowanym przez sieć instytucji badawczych Netspar w Amsterdamie. Komentarz wygłosił Fabian Kindermann z Universitat Wurzburg.