At the Public Choice Society

At the Public Choice Society

W tym roku nasz artykuł został wybrany do prezentacji na konferencji European Public Choice Society. Wydarzenie to gromadzi naukowców społecznych zainteresowanych wszelkimi aspektami ekonomii politycznej: od wykonalności reform po konsekwencje wyboru kobiet (lub innych mniejszości) na stanowiska burmistrzów. Dziękujemy dyskutantom za ich wnikliwe komentarze.

 

Slajdy poniżej

 

 

 

 


This year our paper was selected for presentation at the European Public Choice Society conference. The event gathers social scientists with interest in everything surrounding political economy: from the feasibility of reforms to the consequence of electing female (or other minority) mayors.  We thank the discussants for their insightful comments.

 

The slides of the paper are presented below