W poszukiwaniu optymalnej reformy

W poszukiwaniu optymalnej reformy

Podczas czwartego International Symposium in Computational Economics and Finance w Paryżu zaprezentowaliśmy wyniki naszych poszukiwań optymalnej ścieżki przeprowadzania reformy emerytalnej podobnej do tej z 1999 roku.

Wprowadzenie OFE spowodowało powstanie "dziury w ZUS", czyli zmniejszenie wpływów na pokrycie bieżących zobowiązań emerytalnych. W literaturze opisane są różne metody rekompensowania tych strat, jednak nie nadają się one do praktycznego wprowadzenia. Nasza propozycja, czyli wypłacanie emerytur trochę wyższych, niż się należą, jest pozbawiona tych wad. W oparciu o nią szukaliśmy jak najlepszej, czyli korzystnej dla jak największej liczby pokoleń, metody wprowadzania "sprywatyzowanej" części systemu emerytalnego.