W poszukiwaniu równowagi między możliwościami państwa a interesem ubezpieczonych