Wybory zawodowe rodziców a wybory zawodowe dzieci

Wybory zawodowe rodziców a wybory zawodowe dzieci

Tegoroczna edycja odbywającego się raz na trzy lata spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (IEA) miała tym razem miejsce w Meksyku (a dokładnie w Mexico City). Jak zwykle była to okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami w dyskusjach ekonomicznych - tym razem dominującymi tematami wydawała się szeroko pojęta makroekonomia oraz problemy migracyjne - tutaj w wymiarze zarówno makro, jak i mikro. Przy okazji tak dużej konferencji swoje miejsce znalazły jednak bardzo różnorodne tematycznie badania. Wśród głównych prezentujących znalazło się aż trzech noblistów - Joseph Stiglitz, George Akerlof oraz Roger Myerson. Znamienite grono dopełnili Dani Rodrik, Tim Besley, Santiago Levy oraz Eliana la Ferrara. Szczególną uwagę polecamy poświecić ostatniej prezentującej, która opowiedziała o badaniach nad tzw. "edutainment", tj. nauki poprzez media - w szczególności filmy i seriale. Swoje wystąpienie La Ferrera poświeciła przede wszystkim eksperymentowi przeprowadzonemu w Nigerii, którego celem było zbadanie na ile treści związane z zapobieganiem i leczeniem AIDS mogą być z sukcesem przekazane widowni młodzieżowego serialu poprzez jego treść.

Na IEA zaprezentowało się dwoje przedstawicieli GRAPE - Lucas i Magda. Prezentacja Magdy dotyczyła wzorców wyborów zawodowych (a dokładniej różnic między kobietami a mężczyznami w tychże wzorcach) oraz ich przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. Tytuł prezentacji jest nieprzypadkowy - nie tylko dlatego, że prezentowane w dzień ojca - badanie wykazało, że istotne dla dzieci (zarówno synów, jak i córek) są wzorce zawodowe ojców. Slajdy z prezentacji możecie zobaczyć poniżej: 

Teoretyczną podstawą dla badania prezentowanego powyżej jest koncepcja wyboru kierowanego przynależnością do określonej grupy społecznej (czyli tzw. "identity"). Warto wspomnieć, że poza wystąpieniem jednego z autorów tej koncepcji - George Akerlofa, o koncepcji "identity" mówił również Tim Besley. Tym samym wydaje się, że tożsamość / przynależność jest jedną z koncepcji żywo obecnych w dzisiejszych analizach ekonomicznych.