Gazeta Wyborcza: Smyk-Szymańska o Noblu dla Goldin

Gazeta Wyborcza: Smyk-Szymańska o Noblu dla Goldin

– Claudia Goldin to jedna z pionierek badań dotyczący roli i sytuacji kobiet na rynku pracy – tegoroczną Nagrodę Pamięci Alfreda Nobla, fundowaną przez szwedzki bank centralny Sveriges Riksbank komentuje dla Gazety Wyborczej dr Magdalena Smyk-Szymańska, ekonomistka GRAPE.

Zwraca uwagę na badania prof. Goldin nad przyczynami luki płacowej między kobietami a mężczyznami. – Powodów takiego stanu rzeczy upatrywała m.in. w większym zaangażowaniu kobiet w życie rodzinne, co skutkowało koniecznością podejmowania bardziej elastycznej, a tym samym gorzej płatnej pracy. Wskazywała także na segregację zawodową kobiet i mężczyzn, na to, że kobiet pracują w innych zawodach i sektorach niż mężczyźni. Jej badania pokazały między innymi, że różnica w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami, to w głównej mierze koszt, jaki kobieta ponosi zostając matką i angażując się w obowiązki opiekuńczo-wychowawcze. W tym czasie, jej partner buduje swój kapitał na rynku pracy – uważa Smyk-Szymańska.

Badaczka GRAPE przypomina badanie prof. Goldin dotyczące rekrutacji do amerykańskich orkiestr symfonicznych. – Zmiana sposobu rekrutacji z otwartych przesłuchań na "przesłuchania w ciemno", w zamierzeniu mająca na celu wyeliminować zjawisko środowiskowego nepotyzmu, znacząco zmieniła… układ płci w orkiestrach. Ukrycie tożsamości kandydata, w tym również płci, i oparcie decyzji wyłącznie na wrażeniach słuchowych, spowodowało że w orkiestrach finalnie zasiadło pięciokrotnie więcej kobiet, niż w czasach kiedy komisja widziała kandydata – podkreśla Smyk-Szymańska.

Cały artykuł red. Witolda Gadomskiego do przeczytania tutaj.