GGaps 2022 za nami

GGaps 2022 za nami

W pierwszy weekend października mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć badaczy zajmujących nierównościami między kobietami a mężczyznami. Jako gospodarze trzeciej już edycji Gender Gaps Conference 2022 jesteśmy pod nieustającym wrażeniem prelegentów, badań i prowadzonych dyskusji. Dziękujemy za kolejną, dużą dawkę wiedzy i emocjonujące dyskusje!

W tym roku wykłady przewodnie poprowadzili Johanna Rickne (Stockholm University) oraz Michał Myck (CenEA). Johanna opowiedziała nam o zależnościach między nierównościami na rynku pracy, na przykład związanych z dysproporcją kobiet i mężczyzna na kolejnych szczeblach kariery lub w grupie zawodowej, a częstotliwością molestowania seksualnego w pracy. Jej badania sugerują, że większe nierówności wiążą się z większą częstotliwością takich niepożądanych sytuacji. Badaczka nie przesądza jednak o przyczynach tej zależności. Michał mówił o tym jak ważne są badania dotyczące norm społecznych, w szczególności tych funkcjonujących w rodzinach. I jak bardzo te, zdawałoby się nieszkodliwe przyzwyczajenia łączą się z późniejszymi głębokimi nierównościami na rynku pracy.

Komitet Naukowy przyznał w tym roku jedną główną nagrodę dla najlepszego badania zaprezentowanego przez doktoranta. Trafiła ona w ręce Johannesa Köckeisa (Fraunhofer FIT, University of Erlangen-Nuremberg) za badanie porównujące decyzje gospodarstw domowych partnerów jednopłciowych i par heteroseksualnych dotyczące pracy w związku z rozwiązaniami podatkowymi dla par. Johannes zajął się tym temat i pokazał, że system podatkowy w Niemczech dając preferencyjne warunki rozliczania par, wpływa też negatywnie na aktywność zawodową kobiet.

Gratulujemy i dziękujemy! Życzymy sobie i naszym tegorocznym i przyszłym prelegentom wielu inspiracji i już nie możemy się doczekać kolejnej edycji – w 2023 roku.

 


 

During the first weekend of October, we had the pleasure to host researchers studying gender inequality. As organizers of the (already) third edition of the Gender Gaps Conference 2022, we are positively surprised by the engagement and the collaboration of presenters and discussants. We are grateful for the time you spent working on these presentations, and for the exciting discussions.

This year's keynote lectures were delivered by Johanna Rickne (Stockholm University) and Michał Myck (CenEA). Johanna shared her research on the relationship between different dimensions of labor market inequality. Using high quality administrative data, she explored how disparity between men and women on the next step of the career ladder relate to the frequency of sexual harassment at work. The more seggregated the next step is, the more frequent  are cases of sexual harassment. Determining the direction of causality is challenging, and perhaps material for later conferences. Michael spoke about the importance of research on social norms. He zoomed in on those norms transmitted and developed within families. His research shows that persistent labor market is rooted in seemingly innocent habits and routines within the household.

The Scientific Committee awarded the prize to best PhD presentation to Johannes Köckeis (Fraunhofer FIT, University of Erlangen-Nuremberg). His study compares the decisions made by homosexual and heterosexual couples in two regards: how to fill taxes and how much to work. Johannes showed that the tax system in Germany, which places higher marginal tax rates on the secondary earner, has a negative impact on labor force participation, but only among women in heterosexual couples.

Congratulations and thank you! We wish ourselves and our this year's and future speakers a lot of inspiration and are already looking forward to the next edition - in 2023.