Interia: Smyk-Szymańska o tym, dlaczego kobiety zarabiają mniej?

Interia: Smyk-Szymańska o tym, dlaczego kobiety zarabiają mniej?

O nierównościach płacowych między kobietami a mężczyznami mówi Magdalena Smyk-Szymańska w rozmowie z red. Pauliną Błaziak z Interia.pl.

– Prof. Goldin wykorzystała przykład rekrutacji muzyków do największych amerykańskich orkiestr w latach 60. i 70. w USA. Środowisko muzyków borykało się wówczas z problemem wzajemnego wspierania się profesorów – i wybierania do składów orkiestr właściwie wyłącznie uczniów własnych znajomych. Żeby wyeliminować zjawisko środowiskowego nepotyzmu i dać szansę muzykom spoza kręgu znajomych wprowadzono przesłuchania w ciemno. Jury nie widziało kandydata w czasie przesłuchania, a tym samym nie znało również jego płci. Przesłuchania w ciemno poskutkowały wzrostem odsetka przyjmowanych kobiet z 5 proc. do 25 proc. – mówi Interii Smyk-Szymańska. I dodaje, że gdy Goldin zaczynała swoje badania, na rynku pracy zamężnych kobiet było zdecydowanie mniej niż obecnie.

– W dzisiejszych czasach standardem jest, że oboje partnerzy pracują. Kiedy jednak pojawia się dziecko, zaczynają kalkulować, kto powinien czasowo zrezygnować z pracy. Prof. Goldin patrzyła tu na kwestię elastyczności w pracy z perspektywy pracodawcy. Mówiła o tym, że luka płacowa może wynikać z faktu, że to kobiety częściej sprawują obowiązki opiekuńcze – także nad osobami starszymi w rodzinie. Obowiązki te ograniczają je w wyborach zawodowych – wybierają inne zawody czy oferty pracy niż mężczyźni, którzy, nie mając tych dodatkowych obowiązków, mogą być bardziej dostępni dla pracodawcy. Jednocześnie te bardziej elastyczne z perspektywy pracodawcy oferty – są lepiej płatne – mówi Smyk-Szymańska podkreślają, że badania pokazują, iż to mężczyźni częściej wybierają pracę w nietypowych godzinach.

Badaczka z GRAPE podkreśla, że w przypadku Polski interesującym wątkiem badań jest kwestia pogodzenia obowiązków w pracy, jak i poza nią, co ogranicza elastyczność kobiet na rynku. – Konflikt między pracą zawodową a życiem rodzinnym wpisuje się w polskie realia. Badania zwracają uwagę na to, że sytuacja na rynku pracy nie ogranicza się tylko do warunków pracy, ale i godzenia ich z życiem poza nią – wyjaśnia Smyk-Szymańska.

Ekonomistka z GRAPE podkreśla, że przy zachowaniu aktualnego tempa zmian, wyliczenia pokazują, że żeby płace kobiet i mężczyzn w Polsce się zrównały, potrzeba około 130 lat. – To, czy równość uda się osiągnąć szybciej, zależy od nas. Dotyczy to zwłaszcza norm społecznych, na przykład: dzielenia się w równym stopniu opieką nad dziećmi. Badania pokazują, że zwiększanie zaangażowania mężczyzn w opiekę nad dziećmi i ich czasowa rezygnacja z pracy zawodowej mogłaby wspomóc popychanie zamykania luki płacowej – wyjaśnia ekspertka.

Interia.pl, 14 października 2023 r.