Sylwia Radomska ze stopniem doktora

Sylwia Radomska ze stopniem doktora

Badaczka z GRAPE uzyskała stopień doktora na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska Sylwii „Investment in human capital: an optimal taxation approach” przygotowana została pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Tyrowicz.

Sylwia obroniła doktorat 12 października 2023 r. Nad czym prowadziła badania? – Zauważyłam, że dużą część wydatków na edukację finansują rodzice, zwłaszcza w krajach, gdzie trzeba płacić za studia. Uwzględniłam ten fakt w modelu dynastycznym z altruistycznymi rodzicami troszczącymi się o edukację swoich dzieci – tłumaczy Sylwia.

Stworzenie modelu ekonomicznego pozwoliło Sylwii na zobaczenie, że:

  • rodzice altruistyczni pracują więcej niż niealtruistyczni zarówno przy takim samym opodatkowaniu dochodu, a nawet przy wyższym poziomie opodatkowania dochodu;
  • rodzice altruistyczni troszczą się o wykształcenie swoich dzieci, przez co mogą czasem zbyt dużo zainwestować (overinvestment) w ich edukację,szczególnie Ci bardziej bogaci rodzice;
  • w krajach, w których trzeba płacić za studia – np. w USA – optymalne dla społeczeństwa byłoby wprowadzenie subsydiów edukacyjnych albo pożyczek studenckich ze spłatą uzależnioną od dochodów, żeby zachęcić do inwestowania w kapitał ludzki.

– Chciałabym podziękować prof. Joannie Tyrowicz za wsparcie merytoryczne i motywowanie do stawiania sobie ambitnych celów. Dziękuję również prof. Krzysztofowi Makarskiemu oraz recenzentom: prof. Markowi Kapicka, prof. Edycie Marcinkiewicz i prof. Łukaszowi Woźnemu za wszystkie cenne uwagi i sugestie dotyczące dalszych kierunków rozwoju projektu. Dzięki Wam ciągle mogę doskonalić swój warsztat badawczy i odkrywać to co jeszcze nie zostało zbadane – powiedziała Sylwia.

Dużym wsparciem dla Sylwii było PRELUDIUM20 od Narodowego Centrum Nauki oraz międzynarodowy program Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego „Zarządzanie wielokulturowe w erze globalizacji”, gdzie poznała wielu wspaniałych młodych badaczy z różnych stron świata.

– Nic z tego by się nie udało bez mojego męża Artura, rodziców i całej rodziny, którym dziękuję za ich cierpliwość, pomoc i wyrozumiałość. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało się zwieńczyć ostatnie 5 lat pracy naukowej zdobyciem stopnia doktora. Dla mnie to dopiero początek pracy naukowej. Najciekawsze ciągle przede mną – powiedziała Sylwia.