On Female Entrepreneurship in Gdańsk

On Female Entrepreneurship in Gdańsk

Podczas IX Konferencji „Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce” organizowanej przez Politechnikę Gdańską mieliśmy przyjemność podzielić się naszymi badaniami dotyczącymi związku nierówności na rynku pracy z przedsiębiorczością kobiet.

Magda zaprezentowała teoretyczny model wyboru samozatrudnienia wśród kobiet oraz wyniki badania empirycznego testującego czy nierówności ze względu na płeć w wynagrodzeniach i  zatrudnieniu można traktować jako czynniki zachęcające kobiety do wejścia w samozatrudnienie. Wykorzystując bogaty zbiór danych obejmujący dużą grupę krajów na przestrzeni wielu lat wykazaliśmy, że wzrost luki w zatrudnieniu zwiększa skłonność kobiet do samozatrudnienia z konieczności, podczas gdy luka płacowa nie ma na to wpływu.

 

Dziękujemy za wszystkie komentarze i interesującą dyskusję!


We had a pleasure to share our research on the link between labor market inequality and female entrepreneurship on 9th ENTrepreneurship In Modern Economy Conference organized by Gdańsk University of Technology.

We presented a theoretical model of the choice of self-employment among women and share updated empirical test on whether gender wage and employment inequality can be treated as a push factor for female entrepreneurship. Using rich dataset including large group of countries over the years we showed that increase of the employment gap rise propensity of women to become self-employment out of necessity, while wage gap do not affect it.

We are grateful to organizers for interesting comments and discussion.