Jakie reformy oznaczają wyższy dobrobyt?

Jakie reformy oznaczają wyższy dobrobyt?

Podczas tegorocznego International Symposium in Computational Economics and Finance zespół EmerytGRAPE (Joanna i Karolina) zaprezentował najnowsze wyniki otrzymane w projekcie.

Joanna omówiła makroekonomiczne i dobrobytowe skutki reformy przeprowadzonej w 1999 roku. W rzeczywistości nie mogliśmy zaobserwować „co by było gdyby reforma nie została przeprowadzona”, jednak przeprowadziliśmy symulację takiego rozwoju wydarzeń przy pomocy naszego modelu. W ten sposób hipotetyczną sytuację „bez reformy” mogliśmy porównać z sytuacją ekonomiczną po przeprowadzeniu reformy emerytalnej. Okazuje się, że całościowa ocena skutków dobrobytowych jest pozytywna, jednak należy zwrócić uwagę, że niektóre pokolenia na tej reformie straciły, a inne (głównie młodsze) zyskały. Korzyści z reformy mogą zostać rozłożone mniej lub bardziej równomiernie zależnie od sposobu na pokrycie kosztów przeprowadzonych zmian – kilka opcji finansowania zostało przedstawionych i porównanych przez Joannę.

Karolina przedstawiła wyniki naszych badań nad efektami podniesienia wieku emerytalnego. Tym razem sprawdziliśmy czy pozytywne efekty dobrobytowe zaobserwujemy zarówno w gospodarce mającej system zdefiniowanego świadczenia, jak i w gospodarce z systemem zdefiniowanej składki. W pierwszym przypadku wydłużony okres pracy oznacza mniej osób pobierających ustalone z góry emerytury, a więc i niższe podatki. Z kolei w systemie zdefiniowanej składki dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na wyższą sumę składek, które rozdzielane są na mniejszą liczbę lat – emerytury są więc znacznie wyższe! Okazuje się, że te korzyści przewyższają ubytek w użyteczności spowodowany zmniejszeniem ilości czasu wolnego. Komentarz wygłosił João Victor Issler, któremu bardzo dziękujemy za cenne uwagi.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji o skutkach podwyższenia wieku emerytalnego.