Nierówności i wykluczenie społeczne

Nierówności i wykluczenie społeczne

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW zorganizował konferencję „Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego”. Wśród mega-ciekawych prezentacji pojawiło się na niej także miejsce na nasze nowe badanie dotyczące równości płac. Zebraliśmy niemal 600 zbiorów z indywidualnymi danymi o płacach i indywidualnych charakterystykach. Na tej podstawie oszacowaliśmy miary nierówności płacowych, trendy i źródła tych zmian.