O nierównościach płacowych w Polsce

O nierównościach płacowych w Polsce

Doroczny Kongres Statystyki to impreza rzadka, bo naukowcy mogą porozmawiać wprost z pracownikami urzędów statystycznych. Na co dzień: oni robią dane, których my używamy. My mniej więcej się orientujemy, jak oni mogą te dane "robić". Oni mniej więcej się orientują, co my z ich danymi robimy. Spotkania nie tylko pomagają współpracować w przyszłości, ale też pozwalają wyjaśniać nawzajem ograniczenia i przyszłe możliwości. 

Pokazaliśmy nasze badania dotyczące nierówności płacowych w Europie, gdyby nie pomoc kilkunastu urzędów statystycznych, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, jak zmieniały się nierówności płac w okresie transformacji. Artykuł tu, a slajdy poniżej.