Super Express: najciężej nie mają wcale emeryci

Super Express: najciężej nie mają wcale emeryci

Szymon Szadkowski opisuje w Super Expressie raport Katarzyny Bech-Wysockiej & Joanny Tyrowicz "Jak zmieniało się ubóstwo w Polsce i co nas czeka w przyszłości?".

W najtrudniejszej sytuacji nie są emeryci, bez względu na przyjętą definicję jest to grupa, która jest najrzadziej zagrożona biedą. Rodziny wielopokoleniowe z dwojgiem rodziców są najbardziej narażone na biedę. Zasięg ubóstwa w tej grupie jest bardzo wysoki i sięga nawet 40 proc. - wynika z raportu ośrodka badawczego GRAPE. W trudniej sytuacji są również rodziny rolnicze.

Jak czytamy w raporcie, w najtrudniejszej sytuacji nie są emeryci, bez względu na przyjętą definicję jest to grupa, która jest najrzadziej zagrożona biedą. Według najbardziej powszechnej – gdy za próg ubóstwa przyjmiemy konsumpcję poniżej 50 proc. średniej – dotyka ono 12 proc. gospodarstw emeryckich.  – To tyle samo, co wśród pracujących. Skąd zatem przekonanie, że emeryci to grupa społeczna wyjątkowo potrzebująca transferów społecznych? Dane tego nie potwierdzają – tłumaczy dr Bech-Wysocka z GRAPE.

Super Express, 16 grudnia 2022 r.