kbech

Katarzyna
Bech

Kate is an Assistant Professor at Warsaw School of Economics and she joined us to work on inequality projects. Kate is an econometrician, fresh holder of a PhD degree from the University of Southampton, UK. Her main research interests are nonparametric econometrics, endogeneity and partial identification.


Kasia jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej a z GRAPE współpracuje w badaniu nierówności. Kasia jest ekonometrykiem, doktorat zrobiła na University of Southampton, a jej zainteresowania to teoria ekonometrii, ekonometria szeregów czasowych i metody nieparametryczne.

Opublikowane | Published

 • Matching it up: non-standard work and job satisfaction | Journal of Policy Analysis and Management

  We leverage the flexibility enactment theory to study the link between working arrangements and job satisfaction. We propose that this link is moderated by individual inclination to non-standard working arrangements. Thus, we provide novel insights on the (mis)match between preferred and actual working arrangements. We apply this approach to data from the European Working Conditions Survey and empirically characterize the extent of mismatch in working arrangements across European countries. We shed new light on several phenomena. First, the extent of mismatch is substantial and reallocating workers between jobs could substantially boost overall job satisfaction in European countries. Second, the mismatch more frequently affects women and parents. Finally, we demonstrate that the extent of mismatch differs across European countries, which hints that one-size-fits-all policies, whether they deregulate or curb non-standard arrangements, are not likely to maximize the happiness of workers.

  Katarzyna
  Bech
  Magdalena
  Smyk-Szymańska
  Lucas
  van der Velde
  Joanna
  Tyrowicz

W toku | Work in progress

 • Estimating gender wage gap in the presence of efficiency wages - evidence from European data

  Gender wage gap (adjusted for individual characteristics) as a phenomenon means that women are paid unjustifiably less than men, i.e. below their productivity. Meanwhile, efficiency wages as a phenomenon mean that a group of workers is paid in excess of productivity. However, productivity is typically unobservable, hence it is proxied by some observable characteristics. If efficiency wages are effective only in selected occupations and/or industries, and these happen to be dominated by men, measures of adjusted gender wage gaps will confound (possibly) below productivity compensating of women with above productivity efficiency wage prevalence. We propose to utilize endogenous switching models to estimate adjusted gender wage gaps. We find that without correction for the prevalence of efficiency wages, the estimates of the adjusted gender wage gaps tend to be substantially inflated.

  Joanna
  Tyrowicz
  Katarzyna
  Bech


 • Dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w latach 1993-2019. Miary policzono dla  emerytów, pracujących i rolników oraz wg typów gospodarstw domowch (dwoje pracujących rodziców, samodzielny rodzic, rodzina wielopokoleniowa z samodzielnym rodzicem, rodzina wielopokoleniowa z dwojgiem rodziców, samodzielnie gospodarujący emeryt i dwoje emerytów). Zastosowano definicje ubóstwa absolutnego i relatywnego, tak wg konsumpcji jak i wg dochodu. Obliczenia na podstawie danych z Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych

Społeczne