GRAPE | Policy

Stracić, żeby zyskać?

Praktycznie żadna firma w Polsce nie płaci 19% CIT. A jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest tzw. mechanizm rozliczania straty (ang. carry forward).