GRAPE | Policy

Koniec dywidendy demograficznej

Raport „Koniec dywidendy demograficznej. Inflacja i stagnacja czy adaptacja technologiczna?”, przygotowany przez SpotData i GRAPE, zaprezentowano podczas kongresu Impact’23 w Poznaniu.

Fostering old-age saving under incomplete rationality

87% of us are not Homo Oeconomicus. But we are not doomed to poverty at retirement!

Świat bez PPK byłby lepszy

Najważniejszy  wniosek z ewaluacji projektu PPK: świat bez PPK jest lepszy niż świat z PPK. Pomimo dobrowolnego uczestnictwa, 74% obecnie żyjących traci na jego wprowadzeniu (w tym 96% emerytów).

Longevity and old-age poverty

Many people think that they are cautious and taking proper care of their future. But the truth is that we do not. The scope of old-age poverty in six Central European countries is simply scary.

Przedziwne przypadki ZUS

Ustawodawca (nieumyślnie) skonstruował system emerytalny tak, że jest on stale niezbilansowany. To znaczy, że w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest i będzie zawsze za mało pieniędzy na wypłaty należnych emerytur. Brakujące środki musi finansować budżet państwa. Co jest problemem w ustawie o emeryturach i rentach wypłacanych z FUS, na podstawie której działa system emerytalny?

Niski wiek emerytalny, wysoka cena

Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – przed takim wyzwaniem właśnie stajemy. Co to znaczy ilościowo?

Obniżanie wieku

Około 70% roczników urodzonych na przełomie lat 1970-tych i 1980-tych otrzyma świadczenie na poziomie emerytury minimalnej. Sfinansowanie tych (niskich!) emerytur i ich waloryzacja będzie wymagało np. podniesienia VAT o  ok. 2pp.

Emerytura – DIY

Udostępniamy aplikację pozwalającą na samodzielne zreplikowanie (i udoskonalenie) badań GRAPE.

Ograniczanie OFE

Spadną emerytury i dobrobyt. Ograniczenie OFE pozwoli na ograniczenie długu publicznego teraz, obciążając jednocześnie przyszłe pokolenia.